Kommunikationsrådgivning

Rhetorica rådgiver virksomheder og organisationer i en verden, der ændrer sig.

Ny teknologi, nye medier og nye mennesker.

Når beslutninger skal eksekveres, kræver det planlægning, styring og overblik. I Rhetorica har vi de værktøjer, og metoder, der skal til, for at alle vigtige parter inddrages, viden deles, og kolleger engageres på en måde, der sender projektet sikkert i mål.

Vi hjælper med såvel planlægning som eksekvering, og vi håndterer såvel den interne som den eksterne kommunikation undervejs.

 

Det gælder, når vi sammen med jer lægger strategi, udvikler jeres brand og understøtter jeres forretning. Det gælder, når I skal løse en ny opgave, skal i markedet med et nyt produkt eller skal beskytte jeres interesser. Vi har medarbejdere med vidt forskellige kompetencer, der kan hjælpe jer. Med en enkelt del af opgaven, eller hele vejen.

Vores udvalg

Hvad passer bedst til dig?

1:1 sparring
Strategisk kommunikation
Ekstern kommunikation
Intern kommunikation

Vi er eksperter

Sektorer

I fem sektorer: det offentlige, det økonomiske, det energi-, it- og farmaceutiske sektor, der primært arbejder med virksomheder og offentlige institutioner med i alt 1.000 ansatte eller mere

Område

Offentlig

Vi er eksperter i at hjælpe den offentlige sektor. Mange af vores konsulenter har selv været ansat i job i den offentlige sektor og ved, hvordan politik og lobbyvirksomhed kan påvirke alle processer.

Vi ved, hvordan beslutningen flyder. Vi ved, hvilke formater forslagene, rapporterne og notaterne har. Og vi ved om den specielle kultur, der flyder i de fleste offentlige organisationer, og hvordan man arbejder med den.

Vi har løst problemer og været en del af projekter i næsten alle dele af den offentlige sektor, herunder social, beskæftigelse, uddannelse, energi, skatter, finans, forsvar og regional.

Område

Finansiel

Overholdelse, risiko, adfærd, adfærd. Det er et af de områder i den finansielle sektor, vi arbejder med. Strategi implementering, historiefortælling og kultur en anden. Og fusioner og intern omstrukturering af en tredjedel.

Vi har arbejdet i og med de finansielle sektorer i mange år. Vi har arbejdet med de internationale finansielle fagforeninger og med nogle af de største banker.

Vi ved, hvordan vi kan skabe reelle ændringer i finansielle organisationer, hvor de fleste medarbejdere måske har været ansat i 20 eller flere år. Hvor smidige måder at arbejde er vejen frem. Og hvor markedet konstant forstyrres af digitale tjenester.

Område

Energi

Hvordan skifter du til en grønnere strategi baseret på vedvarende energi, når det meste af den energi, du producerer, stadig leveres af kulkraftværker? Hvordan gør du den interne historiefortælling sandsynlig? Hvordan implementerer du sikkerhedssikkerhed i hele organisationen? Vi er eksperter i netop det.

Hvor andre konsulentfirmaer siger "gå gør" efter oprettelse af en ny driftsmodel, hjælper vi dig med at implementere den i organisationen. Og vi ved, at det er den eneste vej til succes at få offlineingeniøren på den fjerne fabrik involveret. Vi ved også hvordan.

Vi har stor erfaring fra hovedsageligt europæiske virksomheder i sektoren.

Område

IT

Vi elsker at arbejde med andre nørder. Betegnet på den mest positive måde. Vi har arbejdet med it, kommunikation og forandring i mange år. Og elsker at bygge bro over kløften mellem hardcore tech, organisatoriske prioriteter og kommunikation.

Vi har konsulenter, der har designet masteruddannelser inden for it, lederskab, kommunikation og forandring på universiteterne. Og har samtidig arbejdet med at implementere nye strategier og skabe ny eller forbedret historiefortælling i internationale it-virksomheder.

Vi ved, hvordan man implementerer en agil tankegang; vi ved, hvordan vi kan hjælpe ledere med at implementere strategier og ændringer i divisioner fordelt på et halvt kontinent; og vi ved, hvordan man skaber en virksomhedskultur, selv med at mange medarbejdere bruger mere tid sammen med kunderne end med dig.

Område

Pharma

Hvordan styrker du f.eks. En patientcentreret organisation? Hvor det er dybt forankret i vores kultur, vores historiefortælling og vores formål at hjælpe patienter? Hvor al intern ændring, al ekstern kommunikation og alle værdier er justeret? Vi kan hjælpe dig med det.

Vores konsulenter har arbejdet med flere internationale farmaceutiske virksomheder. Vi har gennemført et ph.d.-projekt om, hvordan man skaber overbevisende historiefortælling i medicinalindustrien. Og vi har designet programmer og arbejdet med både medicinske og forretningsenheder.

Vi har erfaring med at skabe kulturelle ændringer, fusionere virksomhedskulturer, styrke historiefortællingen og implementere nye måder at arbejde på.

Vi arbejder med en agil tankegang og værktøjskasse og tilpasser konstant vores arbejde til de svingende forhold i din organisation.

Få hjælp til forbedring, implementering eller ændring af organisationen. Når du laver en plan, er vi eksperterne i at få den konverteret til den rigtige adfærd, den rigtige kultur og de resultater, du stræber efter.

Vi arbejder med alle de bløde områder omkring driftsmodellerne, de økonomiske nøgletal, organisationskortet osv. Og træffer beslutninger til live ved at gøre det til adfærdsændrende initiativer.

Agile måder at arbejde på og en kulturel forandring

Har du oplevet sammenstødet, da virksomhedens it-team begynder at implementere nye smidige løsninger i organisationen? De oplever ofte skepsis og et kulturelt sammenstød med deres kolleger i andre afdelinger. Det samme sker, hvis og når ledelsen ønsker nye smidige måder at arbejde implementeret på. Vi kan hjælpe med at implementere den agile tankegang og måder at arbejde på og udjævne forståelsen mellem IT, ledelse og resten af organisationen.

(Gen) skabe formål og det store hvorfor

Hvad er vores større formål? Og hvorfor? Det er ofte defineret i et eller andet afsnit af hovedstrategien og måske i masser af marketingmaterialet. Men føler medarbejderne formålet med deres hverdag? Kommuniserer lederne deres beslutninger, så de indeholder et klart hvorfor og forbinder til formålet? Vi hjælper med at skabe en historiefortælling omkring det formål, der er let at implementere og let at forbinde med. Og vi hjælper dig også med at bringe det til live i organisationen bagefter.

Implementering af den nye strategi eller politik

Hvorfor har vi brug for en ny strategi? ',' Hvad har det at gøre med mit arbejde? ',' Jeg har ikke tid til at fokusere på strategi - jeg arbejder!' Er nogle af de svar, du får, når du introducerer en ny strategi. Og måske var der en grund til, at Martin Luther King sagde: "Jeg har en drøm" i stedet for "Jeg har en 2025-strategi". De fleste strategier eller politikker er lavet af ledelsen (måske med hjælp fra et strategikonsulentfirma), og efter et rådhusmøde om det er det bare 'gå gør'. Men det ændrer ikke modtagernes adfærd. Vi kan hjælpe dig med at implementere din strategi. Ikke kun så folk forstår det. Ikke kun for at organisationsdiagrammet afspejler det. Men så det bliver levet i organisationens handlinger.

Forbedring af beslutningsprocesser

Ledere på alle niveauer oplever at få notater eller forslag, der er lange og detaljerede. Og til tider giver de ikke de relevante oplysninger til at træffe en beslutning. Ledere bruger typisk også for meget tid på at revidere forslag, før de sender dem op til næste ledelsesniveau - inden de muligvis ender på et bestyrelsesmøde. Et møde, hvor det kan være vigtigere at give et overblik, der skaber følelsen af, at organisationen er i kontrol og oven på tingene (risiko, overholdelse, it-sikkerhed osv.) End at give alle detaljer. Vi kan hjælpe med at skabe informationsstrømme, der optimerer skarp beslutningstagning uden for meget eller for lidt information. Og sparer tid ved ikke at skulle revidere interne dokumenter så meget og have et bedre feedbackflow (støtte en lærende organisation).

At gøre risiko og overholdelse til en del af master storytelling

Overholdelse og risikostyring ses typisk af de fleste medarbejdere (og måske også ledere) som en barriere, der forhindrer os i at nå vores strategiske mål. En del af det skyldes, at kommunikation og implementering af compliance er løsrevet fra master storytelling. Hvem har nogensinde hørt salgschefen tale om overholdelse som en fordel for virksomheden? De fleste virksomheder er stolte af at være grundige, professionelle og tage sig godt af deres kunder (de kan endda være 'kundecentriske) - og det passer fint sammen med overholdelse og risikostyring. Vi kan hjælpe dig med at forbinde prikkerne og sørge for, at fokus på overholdelse og risiko ses som en naturlig del af masterstrategien og historien.

Forenkling af kompleksitet

Forestil dig at være en af dine kolleger. Nej, ikke den, der gør næsten det samme som dig eller på samme niveau i organisationen. Men en af dem, du næsten ikke ved, hvad laver. Forestil dig derefter, hvor mange forskellige meddelelser der rammer dem om en måned: Om hovedstrategien. Om divisionsstrategien. Om salgs- og marketinginitiativer. Om overholdelse, og hvordan man lever op til det. Om holdet skal vinde kampe. Og sandsynligvis meget mere. Forestil dig, hvad de måske tænker: 'Hvordan er det sammenkoblet?', 'Hvad skal jeg som medarbejder gøre anderledes i dag?' Og 'hvad hvis overholdelse og politikker hindrer mit salg - hvilket er vigtigere? Vi kan hjælpe dig med at forbinde dine beskeder og forenkle kompleksiteten. Dette vil også øge chancerne for at få den adfærdsmæssige ændring, du ønsker, betydeligt.