Taleskrivning

På kurset i taleskrivning lærer du at skrive taler, der er nemme at holde, huske og forstå – og som underholder og overbeviser. Vi arbejder med, hvordan du kan tilpasse din tale, både den til, der skal holde talen, og til dem, der skal høre den. Og du får værktøjer til at skrive taler med velvalgte argumenter, fyndige formuleringer og en gennemtænkt komposition; alt sammen noget, der giver talen gennemslagskraft, og som hjælper dig med at få dit budskab ud over rampen.

Skriv taler, der rammer og rykker dine modtagere

En god tale skaber billeder på nethinden. Den rammer sine modtagere, vækker følelser, genklang og engagement. Og den rigtig gode tale er den, modtagerne husker – også lang tid efter den er blevet holdt. Men hvordan får man lige strikket en tale sammen, der gør alt dét?

Måske er du taleskriver for din leder eller for en minister, eller måske holder du jævnligt selv taler, som du også selv skriver. Uanset om du skriver taler til dig selv eller andre, er der nogle grundlæggende retoriske overvejelser, greb og virkemidler, du bør kende til, så du brænder igennem med din tale og overbeviser dit publikum.

 

Indhold: Dét, vi typisk arbejder med på et kursus i taleskrivning

 • Den retoriske situation
  Hvad ved publikum om talens emne? Hvordan opfatter de taleren? Hvordan påvirker emnet den sproglige stil? Vi gennemgår kommunikationssituationen og alt det, der kan have indflydelse på, hvordan talen bliver modtaget.
 • Den gode opbygning
  Få redskaber til at lave en velkomponeret, velstruktureret og velunderbygget tale, der starter med et brag og slutter elegant.
 • Argumentation
  Få hjælp til at finde og udvælge de bedste argumenter, så din tale fremstår så velunderbygget som muligt.
 • Skriv til øret
  Det mundtlige rum stiller andre krav end det skriftlige, når det kommer til brug af pause, gentagelser, sætningslængde og indholdets kompleksitet – bliv skarp på hvordan.
 • Fremførelse
  Vi træner dig i at brænde igennem på talerstolen med fokus på kropssprog, stemme og håndtering af nervøsitet.

Formatforslag

 • 2 undervisningsdage
 • 2 konsulenter, max 12 deltagere

Alle kursister medbringer et udkast til en tale, som de reviderer og arbejder med undervejs på kurset.

På dag 1 arbejder vi med at kortlægge kommunikationssituationen og gennemgår værktøjer, som kursisterne indarbejder i deres tale.

På dag 2 arbejder vi især med fremførelsen gennem videotræning og personlig feedback

Hør mere

Kontakt os for at høre mere om mulighederne for at sammensætte et kursus med fokus taleskrivning.