Danmarks Tekniske Universitet

Bevæger sig ud over strategi og til adfærd

DTU (Danmarks Tekniske Universitet) sammensætter en bred vifte af forskningsfelter, der ofte taler deres eget ”sprog”, så hvordan får du alle de forskellige afdelinger til at forstå og arbejde efter den samme strategi? DTU’s lederteam er stærke visionærer, men det er altid vanskeligt at implementere en strategi i en stor og kompleks organisation med mange erhverv og divergerende interesser.

Den løsning, vi designet sammen

Sammen lavede vi et udviklingsprogram, der fokuserede på

  • At omdanne strategien til konkret handling ved at centrere kommunikation omkring publikum
  • Sætte en retning for alle ved at være eksplicit om DTUs kerneværdier
  • At gøre strategien relevant for alle forskellige områder og funktioner på tværs af universitetet ved at vise konkrete handlinger

Resultatet

Lederteamet kommer ud af træningssessionerne med værktøjer til at gøre strategien til handling og praktisk erfaring med at bruge dem. Værktøjerne inkluderet

  • Krystalklar lederskabskommunikation: altid med fokus på formål
  • Storytelling: skabe forbindelser i din kommunikation, der forbinder konkrete initiativer med organisationens værdier og retning
  • Argumentation: at vælge de rigtige argumenter i henhold til situationen og publikum