Danske Bank

Fra politimand til udfordrer i compliance-kommunikation.

Group Internal Audit (GIA) i Danske Bank havde tre mål for kvalifikationsudvikling, som de ønskede at forbedre blandt deres 77 kolleger og ledere i Danmark og deres 25 kolleger og ledere i Sverige, Norge, Rusland, Finland, Polen, Estland, Letland, Litauen, og Nordirland. Vi trådte op for at hjælpe med at implementere strategien med fokus på følgende mål:

  • GIA ønskede at gøre tillid og relation til udvikling til en central del af deres kommunikationsopgave. De ønskede at udvikle et koordineret billede af, hvordan de skabte værdi for virksomheden som helhed.
  • GIA ønskede at forbedre deres levering af klare, men udfordrende meddelelser, og de ønskede at få kunden til at “sige ja, selv til en rød rapport”.
  • GIA ønskede at blive bedre til at håndtere indvendinger og vanskelige samtaler i deres møder med primære interessenter og kunder. De ønskede at arbejde med en lagdelt kommunikationsproces i stedet for den “statueafslørings” -taktik, de havde påberåbt sig tidligere.

Den løsning, vi designet sammen

Vores løsning var et intensivt to-dages kursus, der hjalp GIA-teamet med at bringe nye perspektiver til deres egne virkelige sager. Teammedlemmerne testede nye former for kommunikation gennem rollespil og reflekterende diskussion. De fik værktøjer til historiefortælling, håndtering af indvendinger, mødefacilitering i vanskelige situationer og tillid, der fremkalder kommunikation.

Resultatet

Alle holdmedlemmer fik konkrete værktøjer og udviklede et fælles sprog om kommunikation, der er blevet implementeret i holdets daglige praksis. Efter projektet var GIA i stand til at præsentere deres arbejde på en ny måde, der placerede publikum i den centrale rolle med GIA som deres hjælper. Som et resultat fik GIA tillid og et forbedret image som både en rådgivende og kontrollerende service.